-Eke-täk ýük-gözegçilik-önüm - & - ýük maşynyna laýyk gelýän önümçilik_02

Goldaw nusgasy we OEM

Nusgalar hilini barlamagyň iň gowy usulydyr.

 • zj_05
 • gw
 • d
 • nusga-4
 • nusga-5
 • nusga-6
 • nusga-7
 • sample-8
 • nusga-9
Indi nusga alyň

Esasy önümler

1000-den gowrak elýeterli we tükeniksiz adaty mümkinçiliklere eýe bolan ýük gözegçiligi önümleriniň we ýük awtoulag enjamlarynyň dürli görnüşleri islendik üýtgeşik zerurlyklary kanagatlandyrmaga taýyn.

Size katalog gerek bolup biler

Katalogy göçürip alyň

ZHONGJIA topary bilen işiňizi güýçlendiriň

1999-njy ýylda döredilen “Qingdao Zhongjia Cargo Control Co. Ltd.”, ýük gözegçiligi önümlerini, tekiz önümleri, ýük awtoulaglary / tirkeg esbaplaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Şereketiň bar bolan zawod önümçilik meýdany 25,000 inedördül metr, ammary 8000 inedördül metr.Üç sany golçur kärhanasy bar, ýagny “Qingdao Boxin Equipment Co., Ltd.”, “Qingdao Boxin” ……has köp

Kritiki hil gözegçiligi

Önümler DEKRA, TUV / GS, CE we BV tarapyndan tassyklanýar.Müşderilerimiziň kabul etmegi üçin hil meselesiniň ýokdugyna göz ýetirmek üçin önümçilikler bu ülňülere laýyk gelýär.

 • df
 • w
 • s

Awtomatlaşdyrylan önümçilik we gözleg-agtaryş ukyby

Awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary we ýetişen önümçilik liniýasy gurşun wagtynda has köp artykmaçlyk berýär.Käbir adaty önümler üçin,gurşun wagty 7 günüň içinde bolup biler.

20+ARYLLAR

Tejribe

 • Önümçilik çyzyklary : 14
 • Öwredilen tehnik : 12
 • Önümçilik meýdany : 30,000 ㎡
 • Ammar meýdany : 15,000 ㎡
 • Ualyllyk çykyş : 1200 konteýner
 • zj_27
 • ss
 • vd
 • er

Markaňyzyň durmagyny isleseňiz
çykmak, ýörite önümler gitmegiň ýoludyr.

Hususylaşdyrma önümçiliginiň islendik görnüşi bar.

Indi özleşdirildi
 • reňk

  reňk

 • Material

  Material

 • ululygy

  ululygy

 • gaplamak

  gaplamak

 • logo

  logo

Biz bilen habarlaşyň
con_fexd